Ciocana | Infrastructură


În perioada 2020-2023 au fost investite resurse și eforturi considerabile în reparația și întreținerea drumurilor și trotuarelor, a acceselor în curțile blocurilor și în curțile instituțiilor, amenajarea parcărilor și modernizarea iluminatului public, modernizarea parcurilor, scuarurilor și spațiilor verzi. Pentru astfel de lucrări au fost investite mijloace fără precedent, care depășesc ordinul miliardelor de lei.

Pentru informații suplimentare, legate de acest domeniu, puteți apela Anticamera Direcţiei generale Locativ-Comunale și Amenajare la numărul de telefon 022 22-54-61