Rîșcani / Infrastructură / Altă infrastructură

Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc

Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc Finanțarea proiectului de reabilitare a râului Bîc

Descriere

Primăria municipiului Chișinău a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acordurile de 12 milioane de euro, dintre care 4 milioane de euro grant, în scopul implementării Proiectului de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor.

Proiectul de reabilitare a râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor este unul important pentru Chişinău şi este parte componentă a Programului pentru Orașe Verzi (Green City Action Plan) și anume găsirea soluțiilor care fac față schimbărilor climatice, a căror efecte sunt tot mai grave.

Curăţarea râului, reabilitarea malurilor, revitalizarea fluxului de apă şi crearea rolului de coridor verde-albastru al orașului, sunt obiectivele municipalității.

Durata de implementare a proiectului se estimează la o perioadă de circa 3 ani, în mai multe etape:

Planul de investiții prioritare (PIP) în anul 1 include: Elaborarea modelului integrat al bazinului de recepție (care combină canalizarea, apele de suprafață și modelarea pluvială îmbunătățită), va prezenta situația clară a problemelor curente, identificând adâncimea și frecvența inundațiilor.

La fel, planul include consolidarea capacităților instituționale, studii topografice și ale activelor existente, elaborarea modelului hidraulic, gestionarea digitală a activelor, achiziționarea de echipamente pentru curățarea rețelei de drenaj și programul de curățare (întreținerea rețelelor de ape pluviale Regia EXDRUPO are în administrare o tehnică învechită de peste 20-30 de ani, care foarte des se defectează), instalarea supapelor cu clapetă (20 bucăți), toate lucrările de proiectare și elaborarea proiectelor tehnice de design pentru toate lucrările viitoare.

Investițiile în anul 2 vor include: Reabilitarea inițială a rețelei de drenaj și reprofilarea canalului râului pentru 7,6 km de porțiune urbană.

Reabilitarea sistemului urban de drenaj pentru a reduce frecvența inundațiilor și a îmbunătăți calitatea apei care ajunge în râu. Soluțiile naturale verzi-albastre au fost incluse ca parte a propunerii.

Reprofilarea a circa 7,6 km de râu în limitele urbane care prevede:

Un canal cu debit redus, care va îmbunătăți calitatea apei prin creșterea vitezei și antrenarea sedimentelor fine în condiții de debit normal. La rândul său, acest lucru va îmbunătăți abilitățile de auto-curățare ale râului.

Un canal cu debit mare, care va crește transportul la debite mari, va servi la reducerea riscului curent de inundații și a creșterii estimate a riscului pentru viitor odată cu schimbările climatice.

Investiții: 12 000 000 euro
Mai mult

Proiect realizat împreună cu locuitorii orașului!