Centru / Sănătate/Asistență Socială / Asistență socială

Casa comunitară pentru copii în situații de risc

Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc Casa comunitară pentru copii în situații de risc

Descriere

„Casa comunitară pentru copiii în situații de risc” este un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc. 

Beneficiari ai Casei comunitare din str. Ioan Vodă Viteazul, 9, în anii 2020-2022 au fost 11 copii cu vârsta cuprinsă între 10–18 ani, care sânt privaţi temporar sau permanent de mediul familial şi nu pot fi plasaţi în familia extinsă, în casa de copii de tip familial, serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau adoptaţi, iar în cazul fraţilor, beneficiari pot fi copii cu vârsta mai mică de 10 ani, dar nu mai mică de 6 ani. 

Casa comunitară prestează următoarele servicii: găzduire, întreţinere, alimentaţie, formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă), dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament, suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare, consiliere şi reabilitare psiho-socială, petrecerea timpului liber, orientare profesională, (re)integrare familială, incluziune comunitară şi socială, însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către medici, acordarea de prim-ajutor medical, conform competenţei.

Scopul serviciului este asigurarea creșterii și dezvoltării copilului într-un mediu de viață apropiat celui familial, pentru o perioadă determinată de timp.

În acest sens din bugetul municipal au fost alocați 6 103 400 lei, în anii 2020-2022. 

Informații suplimentare despre acest serviciu putei afla la nr. de telefon: (022) 28-58-10.


Investiții: 6 103 400 lei
Mai mult

Proiect realizat împreună cu locuitorii orașului!