Buiucani / Educație / Tineri

Proiectul "Green Light" realizat de tineri

Proiectul "Green Light" realizat de tineri Proiectul "Green Light" realizat de tineri

Descriere

La etapa inițială, autorii proiectului au organizat ateliere de lucru cu genericul ,,Eco-tehnologii inovatoare la tine în comunitate”, la care au participat studenți și cadre didactice.

În cadrul activităților instructiv-aplicative au fost aduse informații despre realizările societății la nivel național și internațional, privind trei domenii ecologice majore: educație ecologică, reciclare și eficiență energetică.

În cadrul proiectului a fost iluminată o alee din mini-scuarul Universitar „Ion Creangă" prin intermediul panourilor solare, astfel încât energia electrică utilizată să fie sustenabilă și prietenoasă cu mediul.

Bugetul alocat proiectului a fost de 240 000 lei.

Investiții: 240 000 lei
Mai mult

Proiect realizat împreună cu locuitorii orașului!