Rîșcani / Sănătate/Asistență Socială / Asistență socială

Servicii pentru copiii în situații de stradă

Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă Servicii pentru copiii în situații de stradă

Descriere

91 de copii au beneficiat în perioada anilor 2020-2022 de servicii sociale pentru copiii în situații de stradă. 

În acest sens, din bugetul aprobat pentru întreţinerea complexului de servicii sociale pentru copii şi tineri în situaţie de stradă au fost alocate peste 6 milioane lei. Pentru anul 2023,  au fost alocate 4 milioane lei.

Municipalitatea oferă un complex de servicii sociale pentru copiii în situații de stradă, care variază în funcție de necesitățile copiilor: alimentație, igienă personală, spălarea și schimbarea hainelor, formarea deprinderilor de viață, dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și de comportament, suport în studierea și asimilarea programelor de studii, orientare profesională, consiliere și reabilitare psihosocială a copiilor. 

Totodată, serviciile facilitează accesul și însoțirea copiilor la serviciile din comunitate (educație, sănătate, cultură), conlucrarea cu autoritățile tutelare de la locul de trai al copilului, în scopul reîntoarcerii copilului în familia biologică/extinsă sau servicii sociale, restabilirea și/sau îmbunătățirea relațiilor cu familia.

În domeniul dezvoltării serviciilor destinate copiilor străzii, există și o colaborare cu UNICEF Moldova, în cadrul Memorandumului de înțelegere încheiat între Primăria Chișinău și UNICEF Moldova, care prevede acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău. În perioada 2022-2023 organizația internațională a acordat 1 milion de lei în susținerea acestui serviciu.  

Informații suplimentare despre acest serviciu putei afla la nr. de telefon: (022) 44 28 42

Investiții: 10 000 000 lei
Mai mult

Proiect realizat împreună cu locuitorii orașului!