Botanica / Sănătate/Asistență Socială / Asistență socială

Serviciul plasament de urgență pentru copii

Serviciul plasament de urgență pentru copii Serviciul plasament de urgență pentru copii Serviciul plasament de urgență pentru copii Serviciul plasament de urgență pentru copii

Descriere

100 de copii cu vârste cuprinse între 0-12 ani, aflați în situație de risc și separați de părinți, au beneficiat în ultimii trei ani de Serviciul plasament de urgență pentru copii, din bd. Cuza-Vodă 29/4. 

Serviciul oferă:
- întreţinere, îngrijire şi dezvoltare a copilului aflat în situaţie de risc, în conformitate cu particularităţile de vârstă, individuale şi cu standardele minime de calitate;
- asigurarea procesului de reabilitare medico-psiho-pedagogică și socială a copilului aflat în dificultate sau situaţie de risc;
- facilitarea (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate, în colaborare cu autoritatea tutelară locală/ teritorială;
- monitorizarea situaţiei pre şi post integratoare a copilului şi a familiei în care acesta este (re)integrat, în colaborare cu autoritatea tutelară locală/ teritorială, pentru o perioadă de la 72 ore până la 45 de zile;
- implicarea în procesul de pregătire a copilului pentru transferul acestuia în alte tipuri de servicii identificate de autoritatea tutelară teritorială Chişinău.

În limitele competenţelor sale şi în funcţie de necesităţile copilului, Serviciul mai oferă următoarele servicii: protecție temporară, întreţinere, îngrijire, alimentație, asistenţă medicală şi de reabilitare, asistenţă psihologică, socială şi juridică, asistență psiho-pedagogică, asistență logopedică, de monitorizare şi evaluare în comun cu autoritatea tutelară locală şi teritorială a situaţiei copilului şi familiei.

În funcţie de categoriile de vârstă și a necesităților individuale ale copiilor, angajaţii serviciului respectă regimul zilei, programul pedagogic, oferă copiilor servicii de educaţie informală prin învăţarea normelor şi a comportamentelor cotidiene, formarea deprinderilor de viaţă, formarea și dezvoltarea abilităților funcționale a copiilor cu dizabilități, formarea abilităților de autodeservire, etc.

Costuri pe ani, implicate din bugetul municipal:
- 2020 – 11 066 900 lei
- 2021 – 13 863 200 lei
- 2022 – 16 395 900 lei

Bugetul este prevăzut pentru toate Serviciile din cadrul Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă: Serviciul plasament de urgență, Serviciul plasament, Serviciul de zi pentru copii cu nevoi speciale, Serviciu de zi pentru copii de la 4 luni până la 3 ani, Serviciul Respiro.

Informații adăugătoare despre acest serviciu aflați la Direcția Generală pentru protecția drepturilor copilului: Secretariat (022) 24-27-02.

Investiții: 41 326 000 lei
Mai mult

Proiect realizat împreună cu locuitorii orașului!